Klachten

Heeft u een klacht over onze praktijk?

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Wij willen dat graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

Wat kunt u doen met uw klacht?

  • Bespreek het met uw huisarts:

Uw huisarts stelt het op prijs indien hij of zij de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Dat kan ook als de klacht over de praktijkorganisatie, de praktijkassistente, de waarnemer of de huisartsenpost gaat. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet samen met u naar een oplossing zoeken.

  • Vul het klachtenformulier in:

U kunt bij de assistente vragen om het klachtenformulier van de praktijk of deze downloaden via de link onderaan deze uitleg. Deze kunt u ingevuld inleveren aan de balie. Een van onze huisartsen neemt uw klacht dan in behandeling. De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen een maand in behandeling te nemen en af te ronden.

U kunt het klachtenformulier hier downloaden.

  • Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)

Blijft uw klacht onopgelost of wilt u de klacht niet direct met de praktijk bespreken? Dan kunt u een klacht indienen bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Dit is de geschilleninstantie voor alle huisartsen, huisartsenposten, zorggroepen, gezondheidscentra en openbare apotheken in Nederland.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de assistente of op www.skge.nl.