Klachten

Heeft u een klacht over onze praktijk?

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Wij willen dat graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

Wat kunt u doen met uw klacht?

  • Bespreek het met uw huisarts:

Uw huisarts stelt het op prijs indien hij of zij de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Dat kan ook als de klacht over de praktijkorganisatie, de praktijkassistente, de waarnemer of de huisartsenpost gaat. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet samen met u naar een oplossing zoeken.

 

  • Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)

Blijft uw klacht onopgelost of wilt u de klacht niet direct met de praktijk bespreken? Dan kunt u een klacht indienen bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Dit is de geschilleninstantie voor alle huisartsen, huisartsenposten, zorggroepen, gezondheidscentra en openbare apotheken in Nederland.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.skge.nl. Daar kunt u digitaal een klachtenformulier invullen.