NHG praktijkaccreditatie

Onze praktijk heeft in 2023 opnieuw het NHG keurmerk gekregen.

Een keurmerk dat weergeeft dat de praktijk voldoet aan kwaliteitsnormen.
Dit betekent dat de praktijk goed georganiseerd is en blijft ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen.
Hiervoor wordt de praktijk 3-jaarlijks gekeurd.

De kwaliteitsnormen waaraan de praktijk voldoet zijn gebaseerd op de verwachtingen die u als patiënt mag hebben van uw huisarts. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Kwaliteit – zorg sluit aan bij zorgbehoeften van de patiënt en de huisartsenzorg wordt verleend volgens actuele stand van inzichten en richtlijnen
  en er wordt continu gewerkt aan verbetering.
 • Personeel – personeel is juist geschoold en dit wordt onderhouden. Ook mag u verwachten dat iedere medewerker zich houdt aan de (privacy) wet.
 • Samenwerking met andere zorgverleners.
 • Ervaringen van patiënten – u mag verwachten dat rekening wordt gehouden met feedback en dat er een patiënt tevredenheidsonderzoek uitgevoerd wordt
  waarvan de resultaten gebruikt worden voor verdere verbetering van de praktijkvoering en zorg.
 • Klachten – klachten kunnen eenvoudig worden ingediend en de afhandeling hiervan vindt zo snel mogelijk plaats.
 • Bereikbaarheid – de praktijk op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur geopend en bereikbaar is.
 • Hygiëne – er wordt gewerkt volgens de nieuwste inzichten en richtlijnen
 • Medische middelen en apparatuur – beschikt over instrumenten en apparatuur voor het verlenen van goede zorg en dat ervoor wordt gezorgd dat al deze middelen in goede staat verkeren.
 • Patiëntenvoorlichting – juiste voorlichting verstrekken over praktijkorganisatie, aandoeningen, behandelopties en verwijzingsmogelijkheden.

 

Voor meer informatie kunt u kijken op: https://npacertificering.nl/pati%C3%ABnt/