Vragen over corona vaccin; huisartsen hebben geen invloed op het vaccineren.

Momenteel wordt onze huisartsenpraktijk overspoeld met telefoontjes over de volgorde van vaccineren tegen COVID-19. Ook stellen patiënt vragen met welk vaccin zij gevaccineerd (willen) worden en of zij op een reservelijst geplaatst kunnen worden. Uw huisarts heeft geen invloed op de volgorde van het vaccineren en ook niet met welk vaccin u gevaccineerd wordt. Wij beschikken ook niet over een reservelijst.  Heeft u vragen over het vaccinatie proces, kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Tevens kunt u bellen naar een speciaal informatienummer van het RIVM: 0800-1351.

Er is gestart met het vaccineren van de groepen met het hoogste risico. Deze groepen zijn bepaald door het RIVM, wij houden ons aan deze richtlijnen. Als u aan de beurt bent, ontvangt u een oproep via de GGD.